“SHËNDETI PËR TË GJITHË”, STUDENTËT NJIHEN ME TEKNIKAT INFERMIERORE

UNIBA ZHVILLON TRAJNIMIN ME TEMË: FIBROZA KISTIKE! REHABILITIMI RESPIRATOR!
27/10/2023
BARLETASIT DHUROJNË GJAK PËR FËMIJËT TALESEMIK
08/03/2024