CEREMONIA E BLUZAVE TË BARDHA

DHURIM VULLNETAR I GJAKUT PËR FËMIJËT TALASEMIK
15/03/2023